Zásady ochrany osobných údajov online spoločnosti Intenze Products, Inc.

Navštívte aj našu stránku Časť Podmienky používania ktorý vysvetľuje ďalšie podmienky upravujúce používanie našej webovej stránky.

Dátum poslednej revízie: 24. mája 2018

Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov online popisujú informácie, ktoré zhromažďujeme a ako ich používame. Vstupom na tento web alebo jeho používaním vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Beriete na vedomie, že bez ohľadu na to, ktorú možnosť vyberiete v nastaveniach ochrany osobných údajov, spoločnosť Intenze Products, Inc. nezaručuje žiadne dôverné informácie ani súkromie v súvislosti s vašimi osobnými údajmi alebo obsahom generovaným používateľom. Intenze Products, Inc. môže tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek a bez oznámenia zmeniť, a to s účinnosťou po uverejnení na Webovej stránke. Vaše ďalšie používanie tejto webovej stránky predstavuje váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov a so všetkými aktualizáciami. Zaväzujete sa pravidelne kontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste porozumeli našim súčasným zásadám ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú začlenené do Podmienok používania a podliehajú im. Všetky výrazy s veľkými písmenami, ktoré nie sú definované v týchto zásadách, majú význam stanovený v podmienkach používania.

Ak máte otázky alebo obavy, kontaktujte nás na adrese:
Intenze Products, Inc.
Upozornenie: Spotrebiteľské služby / ochrana osobných údajov
215 južná cesta 17
Rochelle Park, NJ 07662
1-201 342 - 4446

 

Intenze Products Austria GmbH

Industriezeile 1, Objekt5
8401 Kalsdorf bei Graz
info @ intenzeproducts.eu

Zber informácií

Keď navštívite webovú stránku spoločnosti Intenze Products, Inc., poskytnete nám osobné informácie, ktoré ste nám vedome poskytli, a informácie o interakcii s webovou stránkou, ktoré sme zhromaždili. Pri registrácii do služby od vás požadujeme informácie (ktoré môžu obsahovať meno, vek, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu mesta, PSČ, pohlavie, ako dlho ste tetovali a v prípade potreby informácie o kreditnej karte). Webové stránky alebo za prémiové členstvo, nakupovať, požiadať o katalóg, požiadať o prijímanie komunikácií alebo sa podieľať na propagácii alebo inej funkcii webovej stránky.

Aby sme lepšie porozumeli vašim preferenciám a lepšie slúžili vám, môžeme kombinovať informácie, ktoré nám poskytnete online, s inými informáciami zo zdrojov, transakcií a komunikácií spoločnosti Intenze Products, Inc. Môže to zahŕňať údaje z webovej stránky, direct mail, udalosti alebo online marketing. Tieto informácie môžeme tiež kombinovať s údajmi, ktoré sú verejne dostupné, a údajmi, ktoré dostávame z iných renomovaných zdrojov. Zhromažďujeme informácie o príjemcoch darčekov na splnenie nákupu darčekov, reagujeme na otázky týkajúce sa služieb zákazníkom a iba na účely analýzy.

Rovnako ako mnoho webových stránok zhromažďujeme informácie o tom, ako návštevníci používajú náš web. Viac informácií nájdete v sekcii „Súbory cookie a značky pixelov“ nižšie.

Ak sa rozhodnete používať naše nástroje na pozvanie na pozvanie priateľov na našu webovú stránku, požiadame vás o informácie potrebné na odoslanie pozvánky, ako sú e-mailové adresy vašich priateľov, vaša e-mailová adresa, váš účet Facebook alebo iné zoznamy kontaktov (napr. Gmail) , Twitter, Hotmail a Yahoo). Potom pozveme vašich priateľov, aby sa pripojili na webovú stránku. Intenze Products, Inc. uchováva určité informácie na zasielanie pozvánok a upomienok a na sledovanie úspechu nášho sprostredkovacieho programu.

Používanie informácií

  Zhromažďované informácie môžeme použiť na:
 • Prevádzkovať, poskytovať, zlepšovať a udržiavať webovú stránku
 • Pošlite vám administratívne správy a informácie o spoločnosti Intenze Products, Inc., o ktorých sme presvedčení, že by vás mohli zaujímať
 • Prispôsobte a / alebo prispôsobte svoju komunikáciu a nakupovanie
 • Lepšie reagovať na otázky týkajúce sa služieb zákazníkom
 • Komunikujte s vami o vašich nákupoch, informáciách o účtoch alebo potrebách služieb zákazníkom
 • Komunikujte s vami o našich produktoch a udalostiach a na ďalšie propagačné účely
 • Zlepšiť naše podnikanie
 • Spravujte súťaže, propagácie, prieskumy alebo iné funkcie webových stránok

alebo za účelom prevádzkovania nášho podnikania, môžeme prenášať informácie medzi spoločnosťou Intenze Products, Inc. a našimi preferovanými poskytovateľmi služieb, ktorí tieto informácie používajú iba na podnikanie v spoločnosti Intenze Products, Inc. Môžu napríklad spracovať spracovanie kreditných kariet, zasielanie, správu údajov, distribúciu e-mailov, prieskum trhu, analýzu informácií a správu propagačných akcií spoločnosti Intenze Products, Inc. Vaše informácie môžeme zdieľať aj pri správe funkcie webovej stránky av takom prípade vás pred poskytnutím informácií upozorníme. Našim preferovaným poskytovateľom služieb poskytujeme informácie, ktoré potrebujú na vykonávanie svojich služieb, a spolupracujeme s nimi na ochrane vašich informácií.

Môžeme poskytnúť vaše informácie spoločnosti Intenze Products a našim ďalším úplne vlastneným spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam, ktoré môžu byť mimo USA

Môžeme zverejniť konkrétne informácie na žiadosť vlády v reakcii na súdny príkaz, ak to vyžaduje zákon, na presadzovanie našich zásad týkajúcich sa webových stránok alebo na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti našich alebo iných. Môžeme zdieľať informácie, aby sme zabránili nelegálnemu použitiu tejto webovej stránky alebo porušeniu podmienok používania alebo sa bránili proti nárokom tretích strán. Môžeme tiež zdieľať informácie so spoločnosťami, ktoré pomáhajú pri ochrane alebo vyšetrovaní podvodov. Tieto agentúry alebo spoločnosti neposkytujeme informácie na marketingové alebo komerčné účely.

Ochrana vašich informácií

Na zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov používame rôzne bezpečnostné opatrenia vrátane šifrovacích a autentifikačných nástrojov. Ak zadávate objednávky alebo pristupujete k svojim osobným údajom, ponúkame použitie zabezpečeného servera. Všetky informácie o kreditnej karte, ktoré zadáte, sa prenášajú technológiou Secure Socket Layer (SSL) a potom sa zašifrujú do našich databáz, aby sa k nim pristupovalo iba tak, ako je uvedené vyššie. Bez ohľadu na toto úsilie nemôže spoločnosť Intenze Products, Inc. zaručiť 100% bezpečnosť alebo dôvernosť informácií, ktoré nám poskytnete. Nepreberáme zodpovednosť za tretie strany, ktorých informácie uvediete na webovej stránke alebo ktoré uverejníte v akomkoľvek obsahu generovanom používateľom. Udržiavajte svoje heslo v bezpečí, aby ste si udržali bezpečnosť svojho účtu Intenze Products, Inc.

Zdieľanie informácií s komunitou webových stránok

Ak sa stanete členom tejto webovej stránky, súhlasíte so zdieľaním základného množstva informácií so zvyškom komunity, vrátane vášho používateľského mena, polohy mesta, profilového obrázka a niektorých ďalších základných informácií. Ak sa chcete zúčastniť na všetkých ďalších funkciách webovej stránky a na komunitných a zdieľacích činnostiach, budete musieť zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov, aby ste mohli zdieľať ďalšie informácie vrátane všetkého obsahu generovaného používateľom, stránky profilu a všetkých vašich aktivít na webe.

Svoje profilové informácie a nastavenia ochrany osobných údajov môžete zmeniť alebo svoj účet deaktivovať prihlásením do svojho účtu a prístupom do časti „Nastavenia účtu“. Intenze Products, Inc. nezodpovedá za konanie ostatných používateľov ani za obchádzanie akýchkoľvek nastavení ochrany osobných údajov alebo bezpečnostných opatrení na webovej stránke. Obsah generovaný používateľmi uverejňujete na svoje vlastné riziko. Preto nezabudnite na to, čo uverejníte, pretože sa môže stať verejne prístupnou na webovej stránke alebo inak. Aj po deaktivácii účtu môžu byť kópie predtým generovaného obsahu generovaného používateľom stále viditeľné v poplatkoch za aktivitu, v iných oblastiach na webe, na sociálnych platformách, na stránkach uložených do vyrovnávacej pamäte a archivovaných stránkach alebo ak si váš obsah generovaný používateľmi uložili iní používatelia. Po deaktivácii účtu môže spoločnosť Intenze Products, Inc. uchovávať informácie a obsah v našich záložných súboroch a archívoch.

Akýkoľvek publikovaný informačný kanál aktivity o vás na webovej stránke bude dostupný ostatným používateľom webovej stránky. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, aktivita na vašom webe sa sprístupní aj sociálnym platformám, ako sú Facebook a Twitter. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov týchto sociálnych platforiem, pretože aktivita vašich webových stránok Intenze Products, Inc. zverejnená na týchto platformách sa už nebude riadiť zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Intenze Products, Inc.

Súbory cookie a značky pixelov

Spoločnosť Intenze Products, Inc. prijíma a zaznamenáva informácie z vášho prehliadača, keď používate webovú stránku, a na zhromažďovanie týchto informácií môže používať rôzne metódy, ako napríklad súbory cookie a značky pixelov. Cookie je malý vymeniteľný dátový súbor, ktorý je uložený webovým prehliadačom v počítači. Súbory cookie vám umožňujú zadať objednávku na náš web a umožniť nám vylepšiť a prispôsobiť váš online zážitok.

  Cookies používame napríklad na:
 • - Pamätajte na položky v nákupnom košíku
 • - Uznávame vás, keď sa vrátite na našu webovú stránku
 • - Overte, či sú používatelia prihlásení
 • - Umožní vám používať službu Express Checkout
 • - Analyzujte správanie návštevníkov

Môžete si zvoliť, aby vás počítač varoval pri každom odosielaní súboru cookie, alebo môžete vypnúť všetky súbory cookie. Ak cookies vypnete, nebudete mať prístup k mnohým funkciám, ktoré zvyšujú efektivitu používania vášho webu a niektoré z našich služieb nebudú správne fungovať. Stále však môžete zadávať objednávky produktov telefonicky kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu na čísle 1-201-342-4446.

Používame značky pixelov - malé grafické obrázky - ktoré nám pomáhajú analyzovať vaše online správanie. Pixelové značky nám tiež umožňujú posielať vám e-maily vo formáte, ktorý si môžete prečítať, a oznámte nám, keď ste od nás otvorili e-mailovú správu. Môžeme použiť pixlové značky na zhromažďovanie informácií o vašej návšteve vrátane zobrazených stránok, links kliknete a ďalšie kroky podniknuté v súvislosti s naším webovým serverom. Zhromažďujeme tiež určité štandardné informácie, ktoré váš prehliadač odosiela na všetky navštívené webové stránky, ako je vaša IP adresa, typ a jazyk prehliadača, používateľské meno, typ systému, či už povolíte softvéru na prístup k určitým funkciám webových stránok, časom prístupu a referenčným adresám webových stránok. Webové stránky navštívené pred návštevou webovej stránky Intenze Products, Inc. môžu počas návštevy tejto webovej stránky umiestňovať osobné údaje do adresy URL vášho prehliadača. Intenze Products, Inc. môže tieto informácie neúmyselne zhromaždiť ako súčasť informácií o sprostredkujúcich webových stránkach, ktoré zhromažďujeme.

Spolupracujeme aj s inými spoločnosťami, ktoré používajú sledovacie technológie na zobrazovanie reklám v našom mene na internete. Tieto spoločnosti môžu zhromažďovať informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb, o vašich návštevách našej webovej stránky a vašej interakcii s našou komunikáciou vrátane reklamy. Ak by ste sa počas svojich návštev rozhodli odhlásiť spoločnosti tretích strán, ktoré zhromažďujú informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb kliknite tu pre reklamy Google a kliknite tu ako sa úplne odhlásiť z procesu.

Zrušenie prihlásenia, odstránenia alebo úpravy vašich informácií

Aj keď odstránite obsah generovaný používateľom alebo ukončíte svoj účet Intenze Products, Inc., kópie obsahu generovaného používateľom môžu byť stále viditeľné v oblastiach zobrazených mimo vášho profilu, v informačných kanáloch aktivít, v iných oblastiach na webových stránkach, na sociálnych platformách, na stránkach uložených do vyrovnávacej pamäte a archivovaných stránkach alebo ak si váš obsah generovaný používateľmi uložili iní používatelia.

Chceme s vami komunikovať, iba ak od nás chcete počuť. Ak nechcete dostávať informácie od spoločnosti Intenze Products, Inc. alebo by ste chceli aktualizovať alebo zmeniť svoje osobné informácie alebo preferencie, postupujte podľa pokynov nižšie. Spoločnosť Intenze Products, Inc. vám však môže čas od času zasielať oznámenia týkajúce sa služieb prostredníctvom všeobecného fungovania webovej stránky alebo e-mailom.

Registračné informácie, e-mail a ďalšie predplatné

Ak chcete upraviť alebo odstrániť informácie, ktoré ste uviedli pri registrácii, prihláste sa a aktualizujte svoj profil. Ak sa chcete odhlásiť z e-mailu, postupujte podľa pokynov v každom e-maile, ktorý dostanete. Do poľa „správa“ nezabudnite uviesť svoje meno a e-mailovú adresu.

Mobilné správy

Ak chcete zrušiť odber správ SMS, MMS alebo iných mobilných správ, postupujte podľa pokynov v prijatých správach.

Direct Mail (vrátane katalógov)

Ak chcete, aby sa vaše meno a adresa odstránili z priameho poštového zoznamu spoločnosti Intenze Products, Inc. alebo ak chcete aktualizovať svoje poštové informácie, môžete nám zavolať na číslo 1-201-342-4446 (9:5 - XNUMX:XNUMX EST, pondelok - Pi). Nezabudnite do poľa „správa“ uviesť svoje meno a priezvisko a poštovú adresu.

Komunikácia prebieha / informácie o predaji a službách

Upozorňujeme, že ak ste sa odhlásili z akejkoľvek komunikácie spoločnosti Intenze Products, Inc., z dôvodu harmonogramov výroby môžete dostávať komunikáciu už vo výrobe. Tiež, ak požadujete, aby boli vaše registračné informácie odstránené alebo ak sa odhlásite z odberu komunikácií, môžeme uchovávať informácie o predajných transakciách alebo servisných dotazoch pre budúce účely servisu a vedenia záznamov.

Ochrana súkromia detí

Vedome nezhromažďujeme ani nevyžadujeme osobné informácie od detí mladších ako 13 rokov.

Medzinárodní používatelia

Táto webová stránka je prevádzkovaná, úplne alebo čiastočne, zo Spojených štátov. Používaním tejto webovej stránky bez ohľadu na to, kde žijete na svete, súhlasíte s prenosom a spracovaním vašich osobných údajov do Spojených štátov a umožňujete spoločnosti Intenze Products, Inc. používať a zhromažďovať vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. ,

Links

Intenze Products, Inc. môže obsahovať links na iné webové stránky. Nie sme zodpovední za ochranu súkromia iných webových stránok. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na informácie zhromaždené spoločnosťou Intenze Products, Inc.

Podmienky používania

Vaše používanie webovej stránky a akékoľvek spory z nej vyplývajúce podliehajú týmto zásadám ochrany osobných údajov a našim zmluvným podmienkam. Navštívte našu sekciu Podmienky používania, v ktorej sú vysvetlené ďalšie podmienky upravujúce používanie našej webovej stránky.