Nájdete tu každý certifikát CTL pre produkty Intenze, kategorizovaný nasledujúcim spôsobom: aromatické amíny, farbivá, ťažké kovy, PAH (PAK) a sterilita.